Nejbližší termíny

Termíny létání nejsou zatím naplánovány.

Kalendář létání

Přijímáme


Poukázky a benefity

Facebook

Najdete nás na facebooku

Staňte se fanoušky!

Všeobecné obchodní podmínky

1) Vznik smluvního vztahu

Firma AIR CENTRUM s.r.o je provozovatelem paraglidingových tandemových letů. Zajišťuje paraglidingové tandemové lety a s tím související činnosti (dále služby) prezentované na stránkách www.paragliding-tandem.cz. Smluvní vztah mezi AIR CENTRUM s.r.o. a zákazníkem vzniká zaplacením kupní ceny služby. Koupí služby zákazník potvrzuje, že souhlasí se všeobecnými smluvními podmínkami. Službu může zákazník koupit pro sebe nebo pro třetí osobu.

2) Objednání a rezervace služeb

Zákazník si může objednat a zakoupit službu na stránkách www.paragliding-tandem.cz, nebo osobně. Rezervace termínu a místa konkrétní lokality musí být sjednána pomocí rezervačního formuláře, emailem nebo telefonicky u firmy AIR CENTRUM s.r.o. do data platnosti poukazu. Pokud v této lhůtě zákazník neprovede rezervaci, ztrácí nárok na poskytnutí vybrané služby, a to bez nároku na jakoukoli náhradu.

3) Platnost

Firma AIR CENTRUM s.r.o. prodává časově otevřené poukazy (letenky) a obdarovaný tak má možnost vybrat si jemu vyhovující termín. Poukazy zakoupené před 15.2.2017 mají platnost 12 měsíců od data zaslání či osobního převzetí poukazu a je možné jej vyčerpat během období kdy se služby provozují (květen - září). Poukazy zakoupené po datu 15.2.2017 mají platnost pouze do konce sezóny 2017 (září).Platnost poukazu se dá ověřit na info-lince firmy AIR CENTRUM s.r.o.
Pokud není zákazník nebo obdarovaný schopen využít poukaz do vypršení doby platnosti nebo platnost končí v zimním období, kdy službu nelze uskutečnit, může před vypršením platnosti zavolat na info-linku a požádat o prodloužení platnosti poukazu o 6 měsíců. Tento krok je zpoplatněn administrativním poplatkem v hodnotě 500,- Kč. Platnost poukazu může být prodloužena pouze na základě písemné (emailové) žádosti zaslané na adresu AIR CENTRUM s.r.o. a doručené nejpozději v poslední den platnosti letenky. V případě, že Klient nebo jiný držitel poukazu nevyužije službu po dobu platnosti poukazu má se za to, že se poskytnutí služby vzdává bez nároku na náhradu. Starší lety mohou být prodlouženy pouze do konce sezóny 2017 (září).

4) Průběh služby

Detaily o průběhu služby (letu), uvedené na internetové stránce, jsou jakýmsi vodítkem a naznačují, co na jednotlivých typech letů a služeb můžete čekat.

5) Omezení

Váha max 120kg, věk minimálně 12 let. Tandemový let nesmí absolvovat lidé trpící: epilepsií, srdečními chorobami, ztráty zraku, s těžkým mentálním postižením. K paraglidingovému tandemovému letu není zapotřebí potvrzení o lékařské prohlídce!

6) Bezpečnost

Veškerých aktivit se zákazník účastní výlučně na svou vlastní odpovědnost. Firma AIR CENTRUM s.r.o. má sjednáno zákonné pojištění na škody způsobené třetím osobám pro komerční provoz paraglidingového tandemového létání.

7) Storno podmínky

Termín letu je již rezervován:

Zákazník může zarezervovaný termín stornovat nejpozději 12 hodin před realizací služby. V opačném případě je poukaz neplatný a let nelze uskutečnit. Firma AIR CENTRUM s.r.o. má právo službu z objektivních důvodů stornovat (nevyhovující počasí, technické poruchy vybavení apod.) i v době kratší než 12 hodin před její realizací. V takovém případě bude zákazník ihned kontaktován a domluví se nový termín služby. Při stornování služby není firma AIR CENTRUM s.r.o. odpovědna za veškeré vzniklé náklady s tím spojené - např. dopravu apod.

Termín letu ještě není rezervován:

Zákazník může ve lhůtě 2 měsíce od data nákupu služby požádat o vrácení peněz. Vrátit lze letenku (balíček) pouze v původním a neporušeném stavu. Za tuto operaci však musí zákazník zaplatit firmě AIR CENTRUM s.r.o. manipulační poplatek v hodnotě 500,- Kč plus DPH. Tato částka bude odečtena z částky, která bude zákazníkovi vrácena.

8) Změna termínu

Zákazník může během platnosti poukazu změnit již objednaný termín služby. Firma AIR CENTRUM s.r.o. si nebude za tuto operaci účtovat žádné poplatky. Při změně termínu zákazníkem je nutné, aby zákazník emailem nebo telefonicky kontaktoval firmu AIR CENTRUM s.r.o. a domluvil si s ní náhradní termín.

Zákazník má povinnost dostavit se ve sjednaném termínu (datum a čas) na místo konání aktivity. Pokud tak neučiní, je aktivita považována za vybranou bez jakékoliv náhrady škody či nároku na náhradní termín.

9) Ceny

Cena služby je sjednána na základě dohody mezi zákazníkem a firmou AIR CENTRUM s.r.o. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby uvedené v popisu a je uvedena včetně DPH.

10) Distribuce

Dárkové balíčky a letenky jsou zasílány pomocí kooperujících distribučních společností. Proto firma AIR CENTRUM s.r.o. nenese zodpovědnost za případná zpoždění vzniklá při distribuci. Poukaz je neplatný, pokud je poškozen nebo jinak znehodnocen. Firma AIR CENTRUM s.r.o. nenese zodpovědnost za ztrátu nebo krádež poukazu.

11) Reklamace

Nejjednodušší způsob jak vyřešit problém, pokud se objeví, je zavolat na info-linku AIR CENTRUM s.r.o., a to ještě ten den. Firma AIR CENTRUM s.r.o. udělá vše pro to, aby byl problém řešen. Pokud i přesto není zákazník spokojen, může poslat stížnost (včetně čísla použitého poukazu a jména osoby, se kterou bylo daný den jednáno) na adresu: AIR CENTRUM s.r.o. Tolstého 2, Jihlava 586 01. Stížnost bude detailně prověřena a budou vyvozena nápravná opatření.

12) Změna poskytovatele – jiná lokalita

Dárkové balení

Aktuality

31. 10. 2017: Sezóna 2017

Se závěrem sezóny 2017 jsme ukončili pořádání tandemových letů.

Děkujeme všem, kteří jste s námi prožívali společné chvíle při volném létání.

Přejeme Vám klidný závěr roku a vše nejlepší v tom novém a ať se Vám daří.

 

3. 10. 2016: Sezóna 2016 skončila

Je tu opět čas podzimu, který ohlašuje konec letecké sezóny pro rok 2016.

Chtěli bychom všem poděkovat, za přízeň a za společné okamžiky, které jsme prožili v letošním roce.

Přejemepříjemný konec roku a budeme se na Vás opět těšit na jaře 2017.

S pozdravem

Tým paraglidingových tandemových letů

Všechny aktuality

Vaše zážitky

Vanda Mráčková

Vanda Mráčková

Mockrát děkuji za skvělý zážitek. Maximálně jsem si to užila. Čekání vůbec nevadilo, alespoň jsem stačila nabrat odvahu a taky bylo uklidňující vidět na ostatních, co mě čeká a ...

Pokračování